Общи условия за ползване, поръчки и закупуване на стоки от онлайн магазин Altera Fashion.
Тези условия обвързват всички потребители/клиенти.

I. Общи условия
Приемането на настоящите Общи условия е задължително, за да можете да използвате услугите на онлайн магазин Altera Fashion
Приемането им представлява сключване на договор между Вас, наричан по-долу Потребител, и www.alterafashion.com, наричан по-долу Администратор, на базата, на който имате правото да използвате услугите на Сайта. Тези условия Ви дават правото да ползвате услугите на Сайта за нетърговски цели.
По своя преценка Администраторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила и са задължителни за всички потребители от момента на публикуването им в сайта на Altera Fashion. С приемането на настоящите Общи условия, Вие се обвързвате и с последващите възникнали промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

II. Предмет и обхват на общите условия
(1) Настоящите Общи условия са достъпни за всеки посетител, като се публикуват на видно място в www.alterafashion.com и уреждат:
- условията за ползване на уебсайта www.alterafashion.com от Потребителите на предлаганите от него стоки и услуги;
- реда, условията и начините за осъществяне на сделки за покупко-продажба между Администратора и Потребителите на Сайта, както и правата и задълженията им по сключените сделки, сроковете и начините за доставка, плащането им и реда за връщане или замяна на закупените стоки.
(2) Приемането на Общите условия от Потребителите на Сайта е задължително условие за сключването на сделки с регистрираните в сайта търговски обекти и за осъществяване на доставка на поръчаните стоки. Ако Потребителите не са приели Общите условия, Администраторът не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва сделки с тях.
(3) Настоящите Общи условия се приемат чрез маркирането на полето “Прочел съм и съм съгласен с Общите условия за ползване” в рамките на процедурата по регистрация или задаване на поръчка от Потребители и гости на Сайта.
С поставяне на отметка Потребителят декларира, че е прочел и приема Общите условия, като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ІII. Общо описание на сайта и предлаганите услуги
Сайтът представлява електронен магазин с интернет адрес: www.alterafashion.com, чрез който Потребителите могат да правят онлайн поръчки на стоки и да ги закупуват от регистрираните на Сайта търговски обекти. Стоките, предлагани в Сайта от регистрираните търговски обекти, са представени на Потребителите със снимки и подробни описания на техните характеристики и цени.
В сайта могат да бъдат закупени единствено стоките , които могат да бъдат добавяни във виртуалната количка и след това успешно поръчани . Цялата информация относно стоките , тяхната характеристика , размер , цвят , състав , наличност и др. се предоставя от производителя . Тя е описана в страницата на всеки продукт , както и върху самия продукт . Онлайн магазинът е търговец , който предлага стоката на своите съдружници и НЕ носи отговорност за грешна информация за стоката .
Изображенията и снимките на продуктите качени в сайта имат информативен характер , те описват общите характеристики и вид на продуктите като целят потребителят да добие представа за вида на продукта .

Чрез Сайта Потребителите могат да се регистрират и създават собствен клиентски профил, подлежащ на редактиране, или да ползват услугите на Сайта като Потребители гости, без да е необходимо създаване на клиентски профил.
На база на сключени договорни отношения с посочените куриерски фирми, доставките на поръчаните и налични стоки се извършва съгласно посочените условия за доставка. Към посочените цени за доставка могат да бъдат начислени допълнителни такси, ако пратката надвишава 5 кг. или ако клиентът желае доставката да бъде с фиксиран час.
Плащането на избраните стоки в онлайн магазин Altera Fashion става с наложен платеж, т.е. в брой при доставката от куриера.

Всяка стока, закупена от онлайн магазин Altera Fashion, може да бъде заменена или върната с представяне на прилежащите документи, в рамките на 14 дни от датата на закупуването й.
Стоките, които Потребителите желаят да върнат или заменят трябва да са в отличен първоначален търговски вид, както и да бъдат с оригиналните си етикети. Ако тези условия не са налице и стоката е ползвана или повредена, то търговците си запазват правото да не я заменят, съгласно инструкциите и правата за връщане на стоки, предвидени от закона.
Не подлежат на връщане стоки като бельо, бански костюми и ваучери за подаръци!

IV. Регистрация в Сайта
За да има правото да извършва поръчки за закупуване на стоки от Сайта, Потребителят трябва да е попълнил електронната форма за регистрация. При попълването й Потребителят е длъжен да представи вярна информация за своята самоличност и другите изискуеми във формата данни. Потребителят гарантира, че предоставените данни са пълни, верни и точни и при промяната им ще ги актуализира своевременно.
При попълване на данните си в регистрационната форма и натискане на бутона “Прочел съм и съм съгласен с Общите условия за ползване”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва безусловно.
Администраторът потвърждава извършената регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения електронен адрес от Потребителя. Създава се клиентски акаунт на Потребителя и възникват договорни отношения между него и Администратора.
Администраторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на обявените при регистрацията обстоятелства и лични данни.
В случай, че Администраторът установи неверни данни на свой Потребител, той има право да прекрати регистрацията на Потребителя и достъпа му до клиентския му профил.

V. Конфиденциалност
​Сайтът alterafashion.com защитава личните данни на Потребителите, предоставени при попълване на електронните форми за регистрация. Администраторът може да ползва личните данни единствено и само за приемане и изпълнение на поръчки или за връзка с Потребителите при възникнали казуси, свързани с поръчката. Предоставяне на личните данни е възможно, само когато е изискана информация от държавни органи или лица, оправомощени със закон.При желание на Потребителя, клиентският му акаунт, заедно с цялата прилежаща информация, може да бъде изтрит от базата данни.
Администраторът предприема съответните мерки за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на събирането на статистическа информация за посещаемост на Сайта, изготвяне на вътрешни анализи и статистики, както и за целите на директния маркетинг на alterafashion.com.Съгласни сте, че всички споразумения, уведомления, разкривания на информация и друга кореспонденция, която Ви предоставяме по електронен път, ще се считат като да са съставени в писмена форма.

VI. Закупуване
След кликване на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.Altera Fashion си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ние уведомяваме потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си да получава търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.